Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

I. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către S.C. BICILAND S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.piese-bike.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – societatea comercială S.C. BICILAND S.R.L, având sediul social în București, Str. Știrbei Vodă, nr.95, sector 1, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/14423/2021, CIF: 44772533

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

II. DOCUMENTE CONTRACTUALE

  • DOCUMENTE CONTRACTUALE

1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

1.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

1.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

1.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

1.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

  • POLITICA DE VĂNZARE ONLINE

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate biciland.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel biciland.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al biciland.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresa de email: office@biciland.ro. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

2.3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

2.4. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții.

2.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

2.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  • COMANDA

3.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

3.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

3.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

3.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

3.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății online;
3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de BiciLand SRL, in cazul plații online;
3.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

3.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare in condițiile in care produsul/produsele sunt în starea de nou.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

3.6. In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa https://www.piese-bike.ro/formular-retur

3.7. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Suma va fi returnata prin aceeași metoda de plata prin care s-a făcut achiziția, sau la cerere într-un cont bancar furnizat de client 

3.8. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

III. OBLIGATII suplimentare ale VANZATORULUI pentru buna desfășurare a contractului

1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile si specificațiile Cumpărătorului;

2. Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către  Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat;

3. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

IV. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvălui unei terțe parți și nici nu va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. BiciLand SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

VI. TERMENE, PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

In cazul in care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor in termenul prevăzut in factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termenul de 5 zile lucrătoare.

VII. FACTURARE – PLAȚI

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii, conform cu legislația in vigoare.

VIII. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

1. Livrare

Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau, de comun acord cu Cumpărătorul, prin Poșta Română.

2. Transport – Ambalare

În afara de cazul in care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile si responsabilitățile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează/Poșta Română sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

IX. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor in 10 zile.

X. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.piese-bike.ro sunt noi și beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor.

XI. DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPĂRATE

Clientul poate denunța unilateral contractul fără a invoca un motiv in termen de 14 zile calendaristice conform. ord. 130/2000 completata de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanta, numai in scris, si poate returna produsul (produsele) in același termen de 10 zile, numai daca este in condiții perfecte, inclusiv ambalajul, accesoriile si consumabilele aferente, adică acestea sa nu prezinte sub nici o forma semne de uzura sau consum (în cazul consumabilelor), softul să nu fi fost modificat sau adăugate noi softuri. Returul produselor se supune acestei legi numai pentru produsele care sunt livrate clienților prin curierat rapid/Poșta Română, comenzile care au fost ridicate de la sediul BICILAND sau transportate de firma noastră direct la clienți prin intermediul personalului propriu nu sunt considerate comerț la distanta**, ci vânzare prin magazine specializate, întrucât pot fi vizualizate, verificate si acceptate personal, ca și corespunzătoare cu scopul si nevoile clientului.

Produsele returnate trebuie sa fie in aceeași stare in care au fost livrate (fără urme ale utilizării, in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au însoțit) împreuna cu o copie a Facturii de achiziție. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la Retur prin transfer bancar.

XII. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului în locația indicata in comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier). In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualei contravalori a acestora.

XIII. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

XIV. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

XV. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

XVI. PREVEDERI DIVERSE

Pârțile in contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din parți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Pârțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele părți

Shopping Cart